×

Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Bella Natura s.r.o, (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 946 32 Marcelová, Školská 390/26, SR cégjegyzékszáma: 53 173 538.

1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: Školská 390/26, 946 32 Marcelová, Szlovákia, e-mail cím: tinkturacosmetics.hu@gmail.com, Telefonszám: 0036 70 551 488.

1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja megrendelés felvétele/feldolgozása, marketing, hírlevél, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

5.1. Az Ön személyes adatai nincsenek harmadik félnek kiadva. Kivételt képeznek személyes adatainak további kedvezményezettjei a RIOT VISION j.d.o.o., Mokrički odvojak 7, 10363 Adamovec cég (a szerver kezelője), az és SETCOR d.o.o., Čabdin 73, 10450 Jastrebarsko cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (futárszolgálat), Global Payments s.r.o. (fizető kapu üzemeltetője), EUROcent, s.r.o (könyvelőcég).

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:

  • az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
  • személyes adatainak helyesbítésére
  • kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
  • személyes adatait áthordozni

6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a tinkturacosmetics.hu@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellent mond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

E feltételek 2020. szept. 14.-én lépnek hatályba.